O nas

Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe (SGKN) powstało w 2005 r. Członkami SGKN są w większości studentki studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo WUM. Do koła mależą również studenci innych kierunków WUM, między innymi Zdrowia Publicznego. Z SGKN współpracują studenci innych kół naukowych WUM (Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii), innych uczelni (SGGW) oraz organizacji studenckich (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, IFMSA). Prace naukowe realizowane w ramach SGKN były prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych (np. Wiosna z Fizjoterapią, Kongres Młodych Medyków), a członkowie SGKN zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Streszczenia prac zostały wydrukowane w materiałach zjazdowych, a pełny tekst jednej z prac wykonanej we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku SGH został opublikowany w czasopiśmie e-mentor.

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/21/id/466