Otwarcie wystaw fotograficznych "Starość niejedno ma imię" i "Super Vivere"