Spotkanie naukowe dnia 17.01.2017 r. g. 15:15

Zapraszamy na pierwsze w 2017 roku spotkanie Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego, które odbędzie się we wtorek 17.01.2017 r. o godzinie 15:15 w sali seminaryjnej Kliniki Geriatrii WUM, ul. W. Oczki 4.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

1. Część naukowa: lek. med. Bartosz Błachucki przedstawi temat: "Leczenie przeciwkrzepliwe w okresie okołozabiegowym wszczepiania urządzeń do elektrokardiostymulacji". Będzie to okazja do zapoznania się z zagadnieniem, z którym coraz częściej spotykamy się w praktyce klinicznej.

2. Część warsztatowa: "Interdyscyplinarnie o geriatrii - przypadki kliniczne". Przeanalizujemy i omówimy ciekawe i złożone przypadki dotyczące pacjentów w podeszłym wieku. 

Zapraszamy!