Strona główna

Witamy na stronie internetowej Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego (SGKN)
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Członkiem SGKN może zostać każdy Student WUM zainteresowany zagadnieniami związanymi ze starzeniem się oraz problemami zdrowia, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób w starszym wieku.

Zapraszamy szczególnie Studentów III roku studiów dziennych na kierunku Pielęgniarstwo, którzy w bieżącym roku odbywają zajęcia z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.

Zapraszamy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Fizjoterapii zainteresowanych geriatrią.

 Informacje o terminach spotkań znajdują się w dziale Aktualności.

Zgłoszenia nowych członków SGKN oraz pytania można kierować na adres skngeriatria@wum.edu.pl

Zapraszamy do udziału w pracach Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego! 

Aktualności

Spotkanie kliniczne 06.12.2016 g. 15:15

Serdecznie zapraszamy na spotkanie kliniczne Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego, które odbędzie się we wtorek 6 grudnia 2016 r. Spotkamy się o godz. 15:15 w sali seminaryjnej Kliniki Geriatrii ul. W. Oczki 4, a następnie przejdziemy do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Oddziałem Geriatrycznym. Temat spotkania: "Całościowa ocena geriatryczna, czyli jak na podstawie wyników skal stworzyć obraz pacjenta w starszym wieku?"

Zaproszenie na spotkanie OM PTG 29.11.2016 r.

Zgodnie z obowiązującą od kilku lat tradycją członkowie SGKN są mile widzianymi gośćmi na spotkaniach Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (OM PTG). Najbliższe spotkanie OM PTG odbędzie się 29 listopada 2016 r., we wtorek o godz. 17:00 w Szpitalu Wolskim, ul. Kasprzaka 17, w sali konferencyjnej (pawilon 7, I piętro). Na spotkaniu mgr Monika Stroińska - psycholog z Oddziału Geriatrycznego Szpitala Wolskiego wygłosi wykład: "Metoda Montessori w rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera". Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji!

Strony