Strona główna

Witamy na stronie internetowej Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego (SGKN)
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Członkiem SGKN może zostać każdy Student WUM zainteresowany zagadnieniami związanymi ze starzeniem się oraz problemami zdrowia, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób w starszym wieku.

Zapraszamy szczególnie Studentów III roku studiów dziennych na kierunku Pielęgniarstwo, którzy w bieżącym roku odbywają zajęcia z geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego.

Zapraszamy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Fizjoterapii zainteresowanych geriatrią.

 Informacje o terminach spotkań znajdują się w dziale Aktualności.

Zgłoszenia nowych członków SGKN oraz pytania można kierować na adres skngeriatria@wum.edu.pl

Zapraszamy do udziału w pracach Studenckiego Geriatrycznego Koła Naukowego! 

Aktualności

Konkurs FOTOgraficzny

Sądzimy, iż większość społeczeństwa spytana o obraz starości przytoczyłaby jeden jedyny, pejoratywny stereotyp. Dlatego chcemy stworzyć, a następnie opublikować ciekawszy, pełniejszy, a przez to prawdziwszy obraz starości w XXI wieku.

Strony